Özel Eğitim ve Rehabilatasyon

Özel Eğitim ve Rehabilatasyon

Otizm

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite

Konuşma gecikmesi

Gelişim Geriliği

Zeka geriliği

Kullanılan ölçek ve programlar: PEP-R (Psiko-eğitimsel Profil),TEACCH, UDA (Uygulamalı Davranış Analizi),HANEN, PORTAGE Gelişim Envanteri,ETEÇOM (Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı), GOBDÖ-2-TV (Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği), Çocuk Değerlendirme Testleri , Oyun odaklı eğitim, Bilişsel Davranışçı Terapi